Russian Museum
Augmented Reality

 
 
Shearing Rams. Circa 1912

© Russian museum 2013-2024